SaleTopper.nl

ook SaleTopper.nl is een initiatief van erikgoossens.nl

Sales verandert… en zoals bij elke verandering mist de één de boot en de ander profiteert. Zorg dat ú profiteert door een optimale Personal Branding.

7 Personal Branding tips voor de Sales Trainer / Coach

Inderdaad, sales verandert.
Om precies te zijn: het koopproces verandert, langzaam maar zeker.

De belangrijkste verandering?
Die is bekend: de klant is steeds beter geïnformeerd. Omdat de klant veelal eerst zelf online op onderzoek uitgaat, ontstaat het contact met uw klant steeds later in het verkoopproces. Ook zal het contact anders zijn. Omdat u nog niet weet wat de klant dan al weet, zal u eerst goed moeten luisteren. Luisteren was al belangrijk, maar is nu essentieel.

Wat is de oplossing?
De oplossing vloeit uit het probleem voort. Als het contact later ontstaat moet u dus moeite gaan doen om zo vroeg mogelijk met de klant in contact te komen. Niet offline met koffie, maar online met een optimale personal branding!

Het contact moet eigenlijk al ontstaan voordat de behoefte van de klant ontstaat. Doel is om gezien te worden als “trusted sales adviser”!

Hoe wordt u “trusted sales adviser“?

 • De klant moet u kunnen vinden.
  Maak het makkelijk voor de klant om u te vinden door daar aanwezig te zijn waar de klant al is. Inderdaad, open deur :-).
 • De klant moet u zo vaak mogelijk tegenkomen
  Maak uw oinline vangnet zo groot mogelijk.
 • Uw boodschap moet helder zijn
  Schrijven is herschrijven: steek tijd in uw teksten.
 • Als u dat niet al doet, dan moet u echt gaan focussen
  Beperk u met uw personal branding tot uw specialisaties.

U moet daar zijn waar uw doelgroep is.
Google en LinkedIn zijn de geëigende online kanalen voor uw personal branding, maar er is nog een belangrijk kanaal: inderdaad Klantgerichtverkopen.com

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!