CoronaNews.nl

Deze Corona Checker is samengesteld door de samenwerkende ministeries van Gezondheid van Nederland en Duitsland en is volledig anoniem.

 • door Webredactie
  De deelname van pasgeborenen aan vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMRbof, mazelen,rodehond) en difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTPdifterie kinkhoest tetanus polio) is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen.
 • door Webredactie
  De griepepidemie in de winter van 2019/2020 was mild en duurde slechts 5 weken. De laatste twee weken van de epidemie, in de eerste helft van maart, vielen samen met het begin van de COVID-19-epidemie in Nederland.
 • door Webredactie
  Het regenwater in Nederland is niet schoon genoeg om ongezuiverd als drinkwater te gebruiken. Door klimaatverandering (droogte) zoeken waterbedrijven naar alternatieve waterbronnen.
 • door Webredactie
  De coronavariant, die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland tot een zeer hoge toestroom aan patiënten in de ziekenhuizen heeft geleid, wint verder terrein in Nederland.
 • door Webredactie
  In meer dan de helft van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland zijn nu, of in de nabije toekomst, problemen met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid water.
 • door Webredactie
  Vanaf vanmiddag worden 15.000 huisartsen en direct betrokken medewerkers die een cruciale rol hebben in de directe COVID-spoedzorg gevaccineerd. Dit gebeurt in ziekenhuizen. Aan het einde van de middag wordt de eerste coronavaccinatie toegediend in het Medisch Spectrum Twente. Huisartsen zullen vanaf maandag 25 januari starten met het vaccineren van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking in kleinschalige woonvormen via mobiele teams van de huisartsenposten. 
 • door Webredactie
  Op donderdag 21 januari hebben Jaap van Dissel, Aura Timen en Sabine Bantjes van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ons tijdens de livesessie ‘De bestrijding van het coronavirus in Nederland’ bijgepraat over wat we de komende tijd kunnen verwachten in onze strijd tegen het coronavirus. 
 • door Webredactie
  Om een veilige circulaire economie mogelijk te maken, is informatie over de samenstelling van materialen en producten essentieel. Hierdoor kunnen materialen veilig en hoogwaardig worden hergebruikt of gerecycled.
 • door Webredactie
  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzocht wat het effect van circulair inkopen door de overheid is op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en grondstoffengebruik. Hieruit bleek dat 53% van de circulaire aanbestedingen, zoals aanbestedingen met eisen voor een langere levensduur of eisen voor de hoeveelheid gerecycled materiaal, een positief effect heeft. Hierdoor worden minder grondstoffen gebruikt.
 • door Webredactie
  Het kabinet wil dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een van de kennisinstituten die volgt of Nederland op koers zit.

Total Page Visits: 99 - Today Page Visits: 1
error: Content is protected !!